צלצלו אלינושלחו לנו מיילנווטו אלינו

ביטוח אופנועים

ביטוח אופנועים

ניתן לבטח צד ג' לאופנועים.

לעיתים ניתן לעשות גם חובה+ צד ג'

תלוי בנוהגים ובגילם.