צלצלו אלינושלחו לנו מיילנווטו אלינו

ביטוח כלי שייט

ביטוח כלי שייט

אופנוע ים? יאכטה? כלי שיט אחר?  אור בן ארי סוכנות לביטוח תבטח לך במחירים ללא תחרות-מהנמוכים שיש  כדאי להתקשר


ו. ביטוח ימי -  כלי שיט

ביטוח כלי שיט נכלל אף הוא במסגרת הביטוח הימי. חוק חוזה הביטוח 1981 אינו חל עליו, והינו בהתאם לחוק האנגלי. יחד עם זאת, לפי החוק, כלי שיט שאורכו המרבי אינו עולה על 24 מטר, המונע בכוח מנוע מחויב בביטוח צד שלישי בגין חבות כלשהי אשר עשוי המבוטח לחוב בשל נזקי גוף שנגרמו תוך כדי או עקב השטת כלי השיט בידי אותו אדם. החוק מחייב מינימום של 100,000 $ לביטוח צד שלישי לנזקי גוף.

 

פוליסת הביטוח בדרך כלל רחבה יותר וכוללת נזקי גוף ורכוש לצד שלישי וכן אפשרות לביטוח גוף כלי השיט בביטוח "מקיף" לפי הפרוט להלן:

 

כיסויים עיקריים לביטוח אחריות חוקית כלפי צד שלישי (צד ג'):

1. ביטוח צד ג'- אובדן או נזק לכל ספינה אחרת או רכוש של צד שלישי.

2. אבדן חיים, תאונות אישיות לצד שלישי או מחלה.

3. הוצאות משפטיות להקטנת החבות או הכחשת החבות וכן ייצוג בבית משפט.

 

חריגים עיקריים בביטוח צד שלישי:

1. חבות מעבידים.

2. ספינה מהירה שמהירותה עולה על 17 קשר, אלא אם נתנה הרחבה במפורש.

3. סקי מים, אלא אם נתנה הרחבה במפורש.

 

ביטוח מקיף:

הביטוח יכלול ביטוח צד ג' וכן ביטוח לכלי השיט על כל מרכיביו ובכלל זה ציוד ומכלולים שהינם חלק מכלי השיט.

כיסויים עיקריים:

1. סיכוני הים בכל תחומי השיט כולל נהרות ואגמים.

2. אש.

3. זריקת חפצים למים על מנת להקל על כלי השייט.

4. פיראטיות.

5. מגע עם רציף, מתקני נמל וכדו'.

6. רעידת אדמה, התפרצות וולקנית או ברק.

וכן נזק או אובדן כתוצאה מהסיכונים הבאים ובתנאי שלא נבעו מהעדר "חריצות נאותה" מצד המבוטח:

1. נזק לכלי השיט תוך כדי טעינה, פריקה ושינוע של אספקה וציוד מכונות או דלק.

2. התפוצצות.

3. פעילות זדונית.

4. גנבת הספינה כולה או סירות השייכות לה או מנוע חיצוני בתנאי שהיה קשור בצורה בטוחה לסירה (סעיף זה מחייב תנאי שמירה קפדניים ביותר לפי סוג כלי השייט).

5. נזק שנגרם על ידי פגם ביצור.

6. נזק שנגרם על ידי רשלנות בשיפוץ ותיקון, למעט החלק הפגום.

7. חריגים:

1. נפילת מנוע חיצוני למים.

2. סירה שמהירותה מעל 17 קשר אלא אם נתנה הרחבה במפורש.

3. חפצים אישיים, אלא אם נכללו בטופס ההצעה ואושרו לביטוח.

4. מלחמה, שביתות ונזקים רדיואטיביים.

 

כיסויים נוספים: ניתן להרחיב את הכסוי לפי הפרוט הבא:

1. ספינות מהירות מעל 17 קשר.

2. כסוי לסקי מים.

3. כיסוי לגרירה יבשתית.

4. כיסוי לשביתות ומלחמות.

 

ז. הערות כלליות:

1. הביטוח נעשה עפ"י INSTITUTE YACHT CLAUSES משנת 1985.

2. הפוליסה היא פוליסה שנתית.

3. תנאי לתוקפה של הפוליסה הוא שהשימוש היחיד שייעשה בכלי השיט יהיה למטרות פרטיות בלבד. כיסוי מסחרי דורש אישור מוקדם.

4. ביטול הפוליסה יעשה בד"כ בהודעה מוקדמת של 30 יום.