צלצלו אלינושלחו לנו מיילנווטו אלינו

אמנת השירות

*התחייבות לתת שירות מעולה ללקוחותינו.

*התחייבות לפעול למען האינטרסים של לקוחותינו.

*התחייבות לפעול במקצועיות להבטחת רכושם ועתידם של לקוחותינו.

*התחייבות לפעול במלוא העוצמה לטובת לקוחותינו.

*התחייבות לאיכפתיות ולנחמדות ללקוחותינו.